Introductie

U heeft het in financieel opzicht goed voor elkaar. Dat is natuurlijk fijn voor u, uw gezin en uw familie, tegelijkertijd komt er veel bij kijken om alles in goede banen te leiden en de juiste keuzes te maken. Nu, maar zeker ook voor de toekomst. 

U heeft of krijgt te maken met tal van complexe vraagstukken en afwegingen. Waar vindt u dan een 100% onafhankelijke partij, die alles overziet en - altijd samen met u - overal de optimale oplossing bedenkt én organiseert? Een partij die altijd het belang van u en uw familie voorop zet? Welkom bij Equipe Family Office. 

Vraagstukken

Waarschijnlijk heeft u al ervaren dat veel financiële, fiscale en juridische zaken heel nauw met elkaar samenhangen en soms heel complex kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het financieel beheer van uw (familie)bezittingen, een bedrijfsoverdracht of -overname. Of aan uw inkomens-, vermogens- en nalatenschapsplanning. Zaken die uw aandacht volledig kunnen opeisen, zeker als er hoogoplopende meningsverschillen of tegenstrijdige belangen in het spel zijn. De nauw samenwerkende experts van Equipe Family Office komen altijd met een eenduidige, samenhangende oplossing - in begrijpelijke taal. 

Diensten

De kernactiviteit van Equipe Family Office is het aansturen van uw financiële-, fiscale-, juridische- en bestuurlijke zaken vanuit een onafhankelijke positie. Samen met uw vaste aanspreekpunt stippelt u de strategie uit, die door de nauw samenwerkende partners van Equipe Family Office wordt uitgevoerd. 

Daarnaast hebben wij een omvangrijk netwerk van geselecteerde, externe experts, die onder onze regie werkzaamheden verrichten om de gewenste oplossing te realiseren. Goed om te weten is dat uw huidige adviseurs, bijvoorbeeld uw vermogensbeheerder of assurantie tussenpersoon, hier gewoon deel van uit kunnen maken.

Samenwerken

Een vertrouwens-persoon op het totale financiële gebied

kiest u niet zomaar

Een vertrouwenspersoon op het totale financiële gebied kiest u niet zomaar. Wij investeren daarom graag de nodige tijd om alle ins en outs van u, uw familie en - als daar sprake van is - uw bedrijf te leren kennen. Zo bouwen we samen met u een duurzame relatie op.

Het verschil tussen Equipe Family Office en andere adviseurs is dat wij daadwerkelijk geen enkel ander belang dan uw belang hebben. 100% Onafhankelijk dus. En dat wij door de nauw samenwerkende expertises voor ieder vraagstuk een integrale oplossing bieden en u alle zorgen uit handen nemen. Terwijl u toch aan het stuur zit. 

Partners

Het team van Equipe Family Office bestaat uit senior adviseurs met zeer veel kennis van zaken en ervaring. Daarnaast is kenmerkend dat onze experts ook betrokken zijn bij het geheel en weten wanneer ze anderen moeten inschakelen. Zij werpen geen vragen op maar denken in en werken aan oplossingen. Voor meer informatie over onze partners en adviseurs klikt u op een foto.